Presentaties & speeches – maak een blijvende indruk

‘You can never make a second first impression.’ Hoe je jezelf of je diensten voorstelt, is bepalend voor de manier waarop prospects ernaar zullen kijken. Kom dus gevat en duidelijk uit de hoek.

IdeoScript (her)schrijft niet alleen je speech (in het Nederlands en het Engels), we zorgen ook voor alle nodige presentaties die je betoog ondersteunen (powerpoint, prezi, attributen…).

Maak indruk met visuele hulpmiddelen

Gedaan met powerpoints die enkel de tekst van je speech weergeeft. Steek leven en humor in je presentaties. Je publiek luistert immers ook met zijn ogen.

We zetten alle mogelijkheden van powerpoint, prezi of mindmapping gericht in om je argumenten visueel te ondersteunen. Zo blijft er veel meer hangen van je lezing.

Spreken voor een groep kun je leren… of delegeren

We coachen je desgewenst ook bij de voorbereiding van je voordracht. Met verschillende ademhalingstechnieken en technische ondersteuning loopt je presentatie van een leien dakje.

Of als je het echt niet ziet zitten, dan nemen wij de voorstelling voor onze rekening. Op basis van jouw achtergrondmateriaal doen wij de tussenkomst, in jouw gewenste stijl.

Referenties eventmanagement

  • Bridges to Work
  • INE
  • Urban Solutions
SALTO-YOUTH Resource Centre network


Bridges to Work was een Europese conferentie rond jeugdwerkloosheid.150 beleidsmakers, jongeren, werkgevers, jeugdwerkers en onderzoekers debatteerden over verschillende manieren om jongeren betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Tony Geudens organiseerde deze conferentie voor het SALTO Inclusion Resource Centre. In het Engels.

  • Conceptontwikkeling en bevraging stakeholders
  • Programma, begeleiding facilitatorteam, creatieve uitwerking
  • Conferentiemateriaal, website, communicatie
  • Promotie, inschrijvingen, deelnemermanagement


>> meer tevreden klanten

 

Internal Navigation Europe

Inland Navigation Europe (INE) staat in voor de promotie van de binnenscheepvaart als economisch en milieuvriendelijk alternatief voor transport. Transport via bevaarbare waterwegen is immers efficiënter, stiller, zuiverder en veiliger dan andere transportmiddelen.

Het INE-platform organiseert regelmatig conferenties om transporteurs te laten kennis maken met de voordelen van de binnenscheepvaart. IdeoScript nam de parallelle verslaggeving van deze Barge 2 Business-conferentie voor zijn rekening.

Zo was het verslag klaar zodra de conferentie klaar was. De klant was tevreden, want INE vroeg meteen om ook het jaarverslag te schrijven.


>> meer tevreden klanten

 

SALTO-YOUTH Resource Centre network

Tony Geudens werkt sinds 2000 voor het SALTO Inclusion Resource Centre (part-time). 2012 werd gewijd aan kansarme stadsjongeren. Hoe kunnen we hen betere kansen geven in het leven? Zo organiseerde en coördineerde Tony een reeks evenementen (in het Engels).

  • Onderzoek naar de factoren die stadsjongeren in de kansarmoede duwen en welke interventies hen een duwtje in de rug geven.
  • Een seminarie rond positieve oplossingen voor stadsjongeren. Coördineren van het team en programma. Online verslaggeving en interactie op sociale media.
  • Download de publicatie Urban Solutions.


>> meer tevreden klanten