Engelse teksten – voor een internationaal publiek

Er zijn 360 miljoen mensen die Engels als moedertaal hebben. Maar er zijn dubbel zoveel mensen die Engels als vreemde taal spreken. Dat maakt Engels een internationale taal bij uitstek.

IdeoScript schrijft in internationaal correct Engels. Dit is een versie van het Engels die gemakkelijk begrepen wordt over de hele wereld. Je kunt hierbij kiezen voor de Britse of Amerikaanse spelling.

Cultuurneutrale uitdrukkingen

Verlies geen klanten door te Britse of Amerikaanse bewoordingen die enkel native speakers begrijpen. Wij zorgen ervoor dat je Engelse teksten zoveel mogelijk mensen aanspreken.

Heel veel Engelstaligen hebben Engels niet als hun moedertaal. Daarom houden we het taalgebruik dan ook simpel (plain English), zonder in simplisme te vervallen. Zo is meteen iedereen mee.

Toch Brits of Amerikaans Engels nodig?

Als je toch voor een specifiek lokaal publiek werkt (Australië, Ierland…) dan brengen we je graag in contact met collega-copywriters uit die contreien.

Referenties internationaal

  • INE
  • Plain English
  • SALTO Booklets
  • Trend Book

 

Internal Navigation Europe

Inland Navigation Europe (INE) staat in voor de promotie van de binnenscheepvaart als economisch en milieuvriendelijk alternatief voor transport. Transport via bevaarbare waterwegen is immers efficiënter, stiller, zuiverder en veiliger dan andere transportmiddelen.

Het INE-platform organiseert regelmatig conferenties om transporteurs te laten kennis maken met de voordelen van de binnenscheepvaart. IdeoScript nam de parallelle verslaggeving van deze Barge 2 Business-conferentie voor zijn rekening.

Zo was het verslag klaar zodra de conferentie klaar was. De klant was tevreden, want INE vroeg meteen om ook het jaarverslag te schrijven.


>> meer tevreden klanten

 

Plain English Campaign logo

Informatieve teksten zijn NIET bedoeld om je overgrote woordenschat tentoon te spreiden. Een overdosis moeilijke woorden, jargon en afkortingen maken teksten onverteerbaar. Dus als je op zoek bent naar begrijpelijke teksten, dan gebruik je klare taal of 'plain English'.

Tony Geudens voegde de daad bij het woord en volgde de cursus plain English bij de specialisten terzake: de Plain English Campaign in het Verenigd Koninkrijk. Hij behaalde het begeerde Plain English Diploma (2012).

Als eindwerk pakte Tony de programmagids en de subsidieformulieren van het Europese Youth in Action-programma onder handen. Om de oorspronkelijke tekst gemakkelijk te begrijpen moest je op zijn minst een master gedaan hebben. Na Tony's herwerking kon een student uit het vierde middelbaar de teksten vlotjes lezen en begrijpen.

  • Download Tony's analyse van de subsidieformulieren en tips om de formulieren gemakkelijker te maken.


>> meer tevreden klanten

 

SALTO-YOUTH Resource Centre network

Tony Geudens works since 2000 for the SALTO Inclusion Resource Centre (part-time).

Part of his tasks was to develop educational material about the inclusion of young people with fewer opportunities. He wrote and coordinated the following manuals for international youth projects (in English).


>> Overview of references

iDC - het Innovatie- & Designcentrum van DesleeClama


DesleeClama is een wereldspeler op het gebied van matrasstoffen. Om hun klanten op een innovatieve manier te steunen bij de productie van matrassen en slaapoplossingen, wilde DesleeClama hen een heus boek cadeau doen waarin de trends in de sector beschreven staan en welke oplossingen DesleeClama hen biedt om hierop in te spelen.

IdeoScript schreef de trends samen in een visionair Trend Book en stoffeerde het met interviews met de regionale managers van DesleeClama (via TomaCom M&BD).


>> meer tevreden klanten