Draaiboeken & stappenplannen – voor geslaagde evenementen

Grote evenementen vragen niet alleen veel inspiratie, ze vragen ook veel coördinatie. Laat geen enkele steek vallen en denk vanaf het begin alle fases van je activiteit door.

IdeoScript is de ideale partner om de verschillende stappen van je activiteit op een rijtje te zetten. We coachen je door het hele organisatorische proces en gieten dit in een praktisch draaiboek.

Van conceptontwikkeling tot praktische uitwerking

Laat je inspireren bij het uitdenken van concepten voor evenementen. Of het nu een conferentie, cursus, campagne of meeting is, we hebben leuke ideeën om er iets origineels van te maken.

Maar daar houdt het niet bij op. We ondersteunen jouw organisatie ook om de plannen uit te voeren. We geven je gouden advies en ondersteuning voor de promotie, registratie, communicatie, organisatie, verslaggeving en evaluatie van je activiteit.

Faciliteren en documenteren

We schrijven graag duidelijk conferentiemateriaal (programmabrochures, presentaties, wegwijzers, draaiboeken…) dat bij de look & feel van jouw activiteit past. Zo kom je creatief en professioneel uit de hoek.

Daarnaast heeft IdeoScript jaren ervaring in huis als facilitator. We leiden sprekers in, coördineren mensenstromen of doen parallelle verslaggeving (in vijf talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits & Spaans).

Referenties eventmanagement

  • Bridges to Work
  • INE
  • Urban Solutions
SALTO-YOUTH Resource Centre network


Bridges to Work was een Europese conferentie rond jeugdwerkloosheid.150 beleidsmakers, jongeren, werkgevers, jeugdwerkers en onderzoekers debatteerden over verschillende manieren om jongeren betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Tony Geudens organiseerde deze conferentie voor het SALTO Inclusion Resource Centre. In het Engels.

  • Conceptontwikkeling en bevraging stakeholders
  • Programma, begeleiding facilitatorteam, creatieve uitwerking
  • Conferentiemateriaal, website, communicatie
  • Promotie, inschrijvingen, deelnemermanagement


>> meer tevreden klanten

 

Internal Navigation Europe

Inland Navigation Europe (INE) staat in voor de promotie van de binnenscheepvaart als economisch en milieuvriendelijk alternatief voor transport. Transport via bevaarbare waterwegen is immers efficiënter, stiller, zuiverder en veiliger dan andere transportmiddelen.

Het INE-platform organiseert regelmatig conferenties om transporteurs te laten kennis maken met de voordelen van de binnenscheepvaart. IdeoScript nam de parallelle verslaggeving van deze Barge 2 Business-conferentie voor zijn rekening.

Zo was het verslag klaar zodra de conferentie klaar was. De klant was tevreden, want INE vroeg meteen om ook het jaarverslag te schrijven.


>> meer tevreden klanten

 

SALTO-YOUTH Resource Centre network

Tony Geudens werkt sinds 2000 voor het SALTO Inclusion Resource Centre (part-time). 2012 werd gewijd aan kansarme stadsjongeren. Hoe kunnen we hen betere kansen geven in het leven? Zo organiseerde en coördineerde Tony een reeks evenementen (in het Engels).

  • Onderzoek naar de factoren die stadsjongeren in de kansarmoede duwen en welke interventies hen een duwtje in de rug geven.
  • Een seminarie rond positieve oplossingen voor stadsjongeren. Coördineren van het team en programma. Online verslaggeving en interactie op sociale media.
  • Download de publicatie Urban Solutions.


>> meer tevreden klanten