Conceptontwikkeling – doe een keer iets nieuws

Zit je vast in dezelfde ideeën en ben je op zoek naar een frisse wind? Of heb je een leuk nieuw idee maar weet je niet hoe je het omzet naar iets concreet?

Dan helpt IdeoScript je verder. We doen aan procesbegeleiding om met nieuwe concepten te ontwikkelen: campagnes, acties, slogans, evenementen, websites, communicatie…

Van brainstorm tot concrete uitwerking

We verkennen eerst samen waar je naartoe wilt. Wat wil je veranderen? Welk soort frisse wind zoek je? Zodra de doelstellingen aangescherpt zijn, gaan we samen brainstormen.

Jij selecteert het beste idee en IdeoScript werkt een stappenplan uit om het nieuwe concept om te zetten in concrete acties en producten. We volgen het proces nauwgezet op en sturen bij waar nodig.

Overtuig je medewerkers

Je beslist waarschijnlijk niet alleen over nieuwe initiatieven. We maken dan ook een professionele presentatie om je idee aan collega’s of managers voor te stellen op een overtuigende manier.

Haal externe expertise en ondersteuning binnen om nieuwe concepten uit te werken en scoor op het vlak van communicatie, evenementen, teambuilding…

Referenties eventmanagement

  • Bridges to Work
  • INE
  • Urban Solutions
SALTO-YOUTH Resource Centre network


Bridges to Work was een Europese conferentie rond jeugdwerkloosheid.150 beleidsmakers, jongeren, werkgevers, jeugdwerkers en onderzoekers debatteerden over verschillende manieren om jongeren betere kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Tony Geudens organiseerde deze conferentie voor het SALTO Inclusion Resource Centre. In het Engels.

  • Conceptontwikkeling en bevraging stakeholders
  • Programma, begeleiding facilitatorteam, creatieve uitwerking
  • Conferentiemateriaal, website, communicatie
  • Promotie, inschrijvingen, deelnemermanagement


>> meer tevreden klanten

 

Internal Navigation Europe

Inland Navigation Europe (INE) staat in voor de promotie van de binnenscheepvaart als economisch en milieuvriendelijk alternatief voor transport. Transport via bevaarbare waterwegen is immers efficiënter, stiller, zuiverder en veiliger dan andere transportmiddelen.

Het INE-platform organiseert regelmatig conferenties om transporteurs te laten kennis maken met de voordelen van de binnenscheepvaart. IdeoScript nam de parallelle verslaggeving van deze Barge 2 Business-conferentie voor zijn rekening.

Zo was het verslag klaar zodra de conferentie klaar was. De klant was tevreden, want INE vroeg meteen om ook het jaarverslag te schrijven.


>> meer tevreden klanten

 

SALTO-YOUTH Resource Centre network

Tony Geudens werkt sinds 2000 voor het SALTO Inclusion Resource Centre (part-time). 2012 werd gewijd aan kansarme stadsjongeren. Hoe kunnen we hen betere kansen geven in het leven? Zo organiseerde en coördineerde Tony een reeks evenementen (in het Engels).

  • Onderzoek naar de factoren die stadsjongeren in de kansarmoede duwen en welke interventies hen een duwtje in de rug geven.
  • Een seminarie rond positieve oplossingen voor stadsjongeren. Coördineren van het team en programma. Online verslaggeving en interactie op sociale media.
  • Download de publicatie Urban Solutions.


>> meer tevreden klanten