Algemene voorwaarden voor een goede samenwerking

Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom zetten we even op een rijtje wat je mag verwachten als je met IdeoScript (Tony Geudens) in zee gaat.

Briefing

Onze samenwerking staat of valt met een goede briefing. Gebruik daarom onze vragenlijst om duidelijk aan te geven wat je nodig hebt en aan welke criteria je tekst moet voldoen.

Offerte

Gebaseerd op je briefing doet IdeoScript een offerte (exclusief btw). IdeoScript engageert zich om de taak uit te voeren met een marge van maximum 20% op de opgegeven prijs.

Bevestiging

Als de klant akkoord gaat met de offerte en met deze algemene voorwaarden, dan zien we dit graag schriftelijk bevestigd (via e-mail) vooraleer we de taak beginnen.

Voorschot

Voor grote opdrachten (boven 1000€) van nieuwe klanten, vragen we een voorschot van de helft van de geraamde prijs. Voor langdurige opdrachten sturen we maandelijkse facturen.

Formaat

IdeoScript levert teksten aan in Microsoft Word met een minimum aan opmaak (standaard, h1, h2, vet, lijsten). Laat ons weten in de briefing of je andere bestandformaten of templates wilt gebruiken.

Feedback en correcties

In de offerte is standaard één feedbackronde voorzien op een eerste versie die aan de criteria uit de briefing voldoet. Deze commentaren worden verwerkt in een finale tekst.

Deadlines

IdeoScript houdt zich aan de afgesproken deadlines, behalve als er overmacht in het spel is. Als de deadline niet gehaald kan worden, melden we dit onmiddellijk aan de klant.

Tijdsbesteding

Als de tijdsinvestering meer dan 20% hoger of lager dreigt te liggen dan in de offerte, dan wordt dit onmiddellijk aan de klant gemeld en bespreken we het verdere verloop van de opdracht.

Discretie

IdeoScript communiceert niet over opdrachten met derden. Als we vertrouwelijke informatie krijgen in het kader van een opdracht of offerte, dan houden we die voor ons.

Veranderingen

We werken op één originele tekst. Grote veranderingen in de tekst of in de briefing door de klant worden als een nieuwe opdracht beschouwd. We passen onze prijs aan naargelang het extra werk.

Aansprakelijkheid

IdeoScript is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen van afgeleverde teksten. De klant is verantwoordelijk voor de finale controle en het gebruik van de teksten, alsook de gevolgen ervan.

Facturatie en betaling

We factureren na de levering van de finale versie, behalve als de feedback op de eerste versie meer dan twee weken op zich laat wachten. Facturen zijn te betalen binnen de 30 kalenderdagen.

Copyright

Zodra de factuur betaald is zijn de teksten van jou en mag je ze vrij gebruiken en aanpassen voor je website, brochures, nieuwsbrieven... Zonder copyright of addertjes onder het gras.

Toekomstige opdrachten

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor alle toekomstige projecten. IdeoScript behoudt het recht om zijn tarieven aan te passen voor nieuwe opdrachten.

Klachten

De klant kan een factuur enkel betwisten binnen de acht dagen met een aangetekende brief en dit enkel als de klant de geleverde teksten nog niet bezit, in gebruik genomen of herwerkt heeft.

Schadevergoeding

Bij een laattijdige betaling wordt de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150€.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Indien niet anders afgesproken doet de klant afstand van zijn algemene voorwaarden.

Betwistingen

Het Belgische recht is van toepassing op de samenwerking tussen IdeoScript en de klant. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Ongewijzigd van kracht sinds 1 januari 2013.

Referenties

 • BIVV-cases
 • bpost
 • EU-trio.be
 • SALTO

 

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) helpt mee het aantal verkeersdoden op de weg te verminderen met de bekende Go For Zero-campagnes. IdeoScript documenteert deze campagnes in mooie 'cases' om andere communicatiespecialisten te inspireren. (via TomaCom M&BD)

 • Respect 2013: 850 doden, niets mee te maken?
 • BOB 2013: Organiseer je vooraf... Klaar om te bobben!
 • Snelheid 2013: Waarom rij je ze snel?
 • Ervaring 2013: Je eerste 1500 km zijn de gevaarlijkste


>> meer tevreden klanten

 

bpost

bpost is een van de grootste bedrijven van België. Het communiceert veelvuldig, zowel intern als extern. IdeoScript herwerkte enkele brochures en nieuwsbrieven om spijkers met koppen te slaan.

 • Distripost Info: nieuwsbrief over de mailingmogelijkheden van bpost
 • Brochure voor NGO's en fundraisers
 • Team Plus: interne actie voor bpost-medewerkers
 • Shop & Deliver: brochure proefproject
 • E-shop Expo: e-mailuitnodiging naar bpost-klanten


>> meer tevreden klanten

 

Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd

In 2010 nam België het voorzitterschap van de EU waar. Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap ging in zee met IdeoScript voor de tekstzorg van de evenementen in het beleidsdomein Jeugd. In het Engels en het Nederlands.


>> meer tevreden klanten

 

SALTO-YOUTH Resource Centre network

Tony Geudens werkt sinds 2000 voor het SALTO Inclusion Resource Centre (part-time).

Hij ontwikkelde educatief materiaal voor kansarme jongeren en schreef de volgende pedagogische handleidingen voor internationale jongerenprojecten (in het Engels):


>> meer tevreden klanten